L
Ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband O3 is gefuseerd!

 

Samenwerkingsverband O3 is per 1 januari 2018 gefuseerd met samenwerkingsverband Kind op 1. Er is voor gekozen de naam Kind op 1 te gaan voeren voor de nieuw gefuseerde stichting. Alle informatie die u nodig hebt vindt u daarom vanaf heden op de website

www.swvkindop1.nl

De ondersteuningsplanraad (opr) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband.

In de opr zitten personeelsleden en ouders van de schoolbesturen van het samenwerkingsverband. Zij hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Om die reden moeten zij goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het samenwerkingsverband.

Oktober 2017:
In verband met de samenvoeging van de twee samenwerkingsverbanden O3 en Kind op 1 zal er een nieuwe ondersteuningsplanraad worden gevormd. U leest hier hoe deze procedure gaat verlopen.

November 2017:
De kieslijst voor de nieuwe ondersteuningsplanraad leest u hier.

 

Hier leest u de huidige samenstelling van de opr van O3.

Er is voor de OPR een rooster van aftreden.

De opr is te bereiken via de voorzitter.

Het bestuur heeft het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement vastgesteld op 16 januari 2015.

 

Het verslag van de vergadering van de ondersteuningsplanraad op 7 oktober 2014 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 25 november 2014 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 27 januari 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 24 februari 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 14 april 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 15 juni 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 13 oktober 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 17 november 2015 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 19 januari 2016 leest u hier.

Het verslag van de vergadering van 16 februari 2016 leest u hier.

het verslag van de vergadering van 19 april 2016 leest u hier.

Her verslag van de vergadering van 28 juni 2016 leest u hier.