L
Handige Links

Voor veel leerlingen met extra onderwijsbehoeften kan extra ondersteuning aangevraagd worden bij samenwerkingsverband O3. Er zijn een paar uitzonderingen gemaakt voor kinderen met o.a. zintuigelijke handicaps, te weten:
1. leerlingen met visuele beperkingen, 
2. leerlingen die doof zijn, slechthorend zijn of met een spraak-taalstoornis, en 
3. leerlingen met epilepsie.  
U leest hier meer over de afspraken die hierover gemaakt zijn met Auris, Viso en LWOE.

Voor een overzicht van de samenwerkingsverbanden in Zeeland klikt u hier.

Meer informatie over passsend onderwijs vindt u op de site: www.passendonderwijs.nl

Als u op deze pagina samenwerkingsverband O3 zoekt kies dan voor PO2902.

Auris dienstverlening heeft een aantal folders over Passend Onderwijs, u kunt die hier bekijken:

Folder 1 Algemeen

Folder 2 Verandering indicatiestelling

Folder 3 Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorbeperking

Folder 4 Aanmelden bij Auris

 

Zorgeloos met diabetes naar school - het kan!
Maar hoe doe je dat, zorgeloos voor zowel kind, school als ouder? Het afgelopen jaar hebben we veel vragen van zowel scholen als ouders gekregen over wat dit betekent in de praktijk. Met de komst van onze nieuwe website is er een laagdrempelige plek waar jullie terecht kunnen.
Via deze website is nu ook een praktische gids te bestellen.

 

Website eduVIP.nl geheel vernieuwd
Scholen, docenten, leerlingen, ouders en begeleiders vinden alle relevante informatie en middelen ten behoeve van het onderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen en studenten op de website eduVIP.nl. Met de geheel vernieuwde website is alles nog overzichtelijker ingedeeld en te vinden. EduVIP is een unieke bron van onderwijsmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking. Nederland is het enige Europese land dat een dergelijke nationale faciliteit biedt.
EduVIP heeft veel te bieden
Onder de kopjes  Vakken, Thema’s en Scholing is van alles te vinden over o.a.  aangepast lesmateriaal,  hulpmiddelen,  aangepaste examens, wet- en regelgeving,  ICT-ondersteuning, oogheelkundige aandoeningen.  Uiteraard is ook het actuele relevante nieuws op het gebied van onderwijsmiddelen en -regelingen, wetgeving en financiën te vinden. De website wordt onderhouden door Visio en Bartiméus. 
Visio en Bartiméus
Visio en Bartiméus werken intensief samen om Passend Onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking invulling te geven. Beide organisaties spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling/student optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze doelgroep.
Slechtziende en blinde leerlingen in het onderwijs
In Nederland volgen ongeveer 3000 kinderen en jongeren met een visuele beperking onderwijs. 80% van deze leerlingen krijgt ambulante onderwijskundige begeleiding in alle vormen van  regulier en speciaal onderwijs en 20% is aangewezen op het volgen van onderwijs binnen een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.