L
Vaak gestelde vragen

Mijn zoon/dochter zit op het speciaal (basis) onderwijs? Kan dat zo blijven?

Wat moeten we inleveren bij een aanvraag?

Kan ik als ouder ook een aanvraag indienen?

Mijn school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in 2013, maar er is al zoveel veranderd na die tijd. Wat doe ik daar mee?

 

Nog geen antwoord op uw vraag? Stuur een mail via de contactpagina en we proberen uw vraag en het antwoord te plaatsen.

 

Mijn zoon/dochter zit op het speciaal (basis) onderwijs? Kan dat zo blijven?

Ja, in principe kan dat. Er blijft speciaal (basis)onderwijs en er blijven dus plaatsen beschikbaar. Het is zeker de bedoeling van passend onderwijs dat we met elkaar goed bekijken of plaatsing echt nodig is en zo ja, of dat dan voor de hele schoolloopbaan zo moet zijn. We gunnen elke leerling een goede en plezierige schooltijd zo dicht mogelijk bij huis. Als dat niet vanzelf gaat, denken we dat passend onderwijs (omdat het een flexibeler systeem is) meer mogelijkheden biedt om de school en het kind te helpen het wél voor elkaar te krijgen. We beseffen echter dat het de mogelijkheden soms te buiten gaat en dat we kinderen meer recht doen in een speciale setting.

Voor de kinderen die nu in het speciaal (basis)onderwijs zitten zijn verschillende afspraken. Voor de scholen voor speciaal onderwijs is in de wet afgesproken dat de leerlingen daar nog twee schooljaren blijven en dat in die tijd bekeken wordt of het daarna nog noodzakelijk is. Voor de scholen voor speciaal basisonderwijs (Meie, Veste en Tweern) is de plaatsing voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat er geen termijn is afgesproken in de wet die bepaalt wanneer het besluit heroverwogen moet worden of zijn. Het samenwerkingsverband heeft hierover ook nog geen afspraak. Er is geen reden tot zorgen hierover. In alle gevallen wordt de wens van kind en ouders zwaar meegewogen.

Hier is het  aanvraagformulier voor een arrangement voor leerlingen die op het speciaal (basis)onderwijs zitten.

Wat moeten we inleveren bij een aanvraag?

Er is (voorlopig) geen aanmeldformulier. Het verslag van het gesprek met de trajectbegeleider dient als aanmeldformulier. De school voegt daarbij (i.o.m. ouders) bijlagen. Er is geen vast lijstje wat die bijlagen moeten zijn. Het gaat om documenten die de aanvraag verhelderen en ondersteunen. Dat is per kind verschillend.  Te denken valt aan toetsgegevens, handelingsplannen, logboek, verslagen, HGPD-formulieren e.d.

Kan ik als ouder ook een aanvraag indienen?

Onder de wet passend onderwijs is de formele aanvrager gewijzigd naar de school. Dit betekent dat de school de aanvraag indient. Zij doen dat niet zonder toestemming van ouders. Als u als ouder een vraag heeft of u zorgen maakt mag u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Dat kan door te bellen of mailen met het Loket. Het is goed altijd eerst op school in gesprek te gaan met de leerkracht, de intern begeleider en/of de directeur. Mocht u zich niet gehoord voelen dan is er de klachtenprocedure van de school (in de schoolgids of op de site). Mocht u met uw vraag of zorg bij het Loket terecht komen dan zal er altijd een contact met de school volgen. Het samenwerkingsverband kan niets afdwingen bij scholen, maar wel bemiddelen. Kijk op de pagina contact om te zien met welke vraag u bij wie van het samenwerkingsverband u terecht kunt.

Mijn school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in 2013, maar er is al zoveel veranderd na die tijd. Wat doe ik daar mee?

Het ministerie heeft bepaald dat elke school een schoolondersteuningsprofiel moet hebben voor 1 januari 2014. In dat profiel moet beschreven staan wat de school aan ondersteuning kan bieden in het algemeen, in bijzondere gevallen, welke ambities men heeft, wat men denkt niet te kunnen enzovoorts. In deze regio is gekozen voor het schoolondersteuningsprofiel van inschool als model. Naast veel cijfers over leerlingaantallen, opleidingen, verwijzingen e.d. is ook aan de schoolteams  gevraagd te vertellen over de school. Het leverde lange rapporten op met veel cijfers en tekst.

Het idee leeft dat de schoolondersteuningsprofielen de scholen zouden onderscheiden en dat scholen op basis van hun schoolondersteuningsprofiel  ouders zouden kunnen laten zien en vertellen wat ze wel en niet kunnen. Ook zou het samenwerkingsverband ze als hulpmiddel kunnen gebruiken bij het zoeken naar een geschikte school. Met die gedachte in het achterhoofd is het heel relevant dat de gegevens actueel zijn en dat het rapport kort en krachtig is. Beide is niet het geval.

Over een kind is veel te vertellen en het is in ontwikkeling. Het verhaal over wat het kan en niet kan verandert per dag. Daarom is een systeem dat kinderen op grond van cijfers en stoornissen in een hokje plaatst ook niet passend. Dit geldt ook voor scholen. Ook zij zijn in ontwikkeling. Een  schoolondersteuningsprofiel is dus een momentopname, een foto zogezegd. Ook zitten er veel aspecten vast aan de ondersteuning voor kinderen: mening van personeel, groepsgrootte, deskundigheid, ervaring, samenwerking, tijd, contact met ouders enz. Niet in een half A4 te vangen.

Wat kunnen we er wel mee?
De wijze waarop je de gegevens op een rijtje zet en waar je allemaal aan kunt denken bij het afwegen of je de ondersteuning kunt bieden (het proces) is prima bruikbaar. In Zeeland is daarvoor het model: handelingsgericht ondersteuning toewijzen bedacht. Bij het bepalen van onderwijsbehoeften (wat heeft het kind nodig) en aanbod (wat kunnen wij als school bieden) ga je daarbij de aspecten: aandacht en tijd, deskundigheid, samenwerking, gebouw en programma's na. Deze staan in het schoolondersteuningsprofiel. Dit proces loop je door elke keer dat zich een leerling aanmeldt waarbij je twijfelt: kan ik de benodigde ondersteuning wel bieden? Altijd gebaseerd op deze unieke leerling en de actuele situatie van de school. Ook komt het langs als je een aanvraag wilt doen voor extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband. In beide gevallen kan het samenwerkingsverband het proces ondersteunen.

Het staat elke school vrij het rapport van het schoolondersteuningsprofiel te actualiseren. Vraag een word-versie aan bij inschool en ga je gang. Het is helemaal jullie document. Eens ind e vier jaar zal het samenwerkingsverband het schoolondersteuningsprofiel opvragen. De grens tussen de basisondersteuning (dat wat scholen zelfstandig verzorgen) en de extra ondersteuning (dat waar het samenwerkingsverband voor kan worden ingeschakeld) wordt ermee vastgesteld. Dat is ook nu gebeurd.