L
Basisondersteuning

Samenwerkingsverband O3 is gefuseerd!

 

Samenwerkingsverband O3 is per 1 januari 2018 gefuseerd met samenwerkingsverband Kind op 1. Er is voor gekozen de naam Kind op 1 te gaan voeren voor de nieuw gefuseerde stichting. Alle informatie die u nodig hebt vindt u daarom vanaf heden op de website

www.swvkindop1.nl

Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen.

Samenwerkingsverband O3 stelde de basisondersteuning vast op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen.

De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen.

Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning bekostigen ze dat uit eigen middelen. Elke school krijgt ook middelen van het samenwerkingsverband om te werken aan de basisondersteuning.

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Loket O3 bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt.