L
Aanmeldprocedure

Samenwerkingsverband O3 is gefuseerd!

 

Samenwerkingsverband O3 is per 1 januari 2018 gefuseerd met samenwerkingsverband Kind op 1. Er is voor gekozen de naam Kind op 1 te gaan voeren voor de nieuw gefuseerde stichting. Alle informatie die u nodig hebt vindt u daarom vanaf heden op de website

www.swvkindop1.nl

Door de basisscholen in de Oosterschelderegio kan een beroep gedaan worden op samenwerkingsverband O3 voor bovenschoolse ondersteuning in het kader van passend onderwijs (arrangementen voor leerlingen).

  1. Er wordt op school een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, anderen van de school, eventuele mensen vanuit de jeugdhulp.
  2. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school en ouders.
  3. De intern begeleider maakt een verslag van dit gesprek en stuurt dit aan de school.
  4. De intern begeleider zorgt voor handtekeningen van alle partijen en verzendt alles samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem naar het Loket.

 

Loket O3

  1. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra ondersteuning?
  2. Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat uitvoeren.
  3. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.