L
Home

Welkom bij samenwerkingsverband O3!

 

Samenwerkingsverband O3 verzorgt passend onderwijs in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio. Op deze website kunt u informatie vinden over de plannen en doelen, mogelijkheden, de aanmeldprocedure en het wie wat waar.

We hopen dat u op deze site antwoord vindt op uw vragen. Raadpleeg daarvoor zeker ook de pagina met veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten over wat passend onderwijs inhoudt? Bekijk dit korte filmpje.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Madeleine Weij- van Wanrooij

coördinator

 

Oktober 2017:
In verband met het samenvoegen van de twee samenwerkingsverbanden, Kind op 1 en O3 zal er een nieuwe ondersteuningsplanraad worden gevormd. U leest hier hoe de procedure hiervoor zal verlopen.

November 2017:
De kieslijst voor de nieuwe ondersteuningsplanraad leest u hier.

 

Lees hier de jaarplanning van het schooljaar 2017-2018.