L
Home

Welkom bij samenwerkingsverband O3!

 

Samenwerkingsverband O3 verzorgt vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio. Op deze website kunt u informatie vinden over de plannen en doelen, mogelijkheden, de aanmeldprocedure en het wie wat waar.

We hopen dat u op deze site antwoord vindt op uw vragen. Raadpleeg daarvoor zeker ook de pagina met veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten over wat passend onderwijs inhoudt? Bekijk dit korte filmpje.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Madeleine Weij- van Wanrooij

coördinator

 

Lees hier de jaarplanning van het schooljaar 2015-2016.

De planning voor de IB'ers leest u hier.

Afhandeling dossiers einde schooljaar 2015/2016

Attentie: Scholen die verwachten dat zij niet langer aan de onderwijsbehoeften van een leerling kunnen voldoen en een plaatsing direct na de zomervakantie 2016  op SBO / SO onvermijdelijk achten, verzoeken wij met klem  de hiervoor benodigde TLV-aanvraag vóór 31 mei 2016 bij het Loket ingediend te hebben.